Address: 101 Amber Street Unit 2, Markham, L3R 3B2 (停车场西侧)        Tel: 416-637-6286        E-mail: admin@tetc.ca             微信号: tetc2005a

丰源集团工程公司及多伦多工程培训中心

祝贺建筑电工班Mr. Qiu;空调制冷班学员Mr. Gu; 高级电工班 Mr. Wang、Mr. Jiang;工业电工班Mr. liu ;水管工学员 Jeffery Li; PMP班Deekay Wu; 报关员班Li Li、Minko Dou、Iris Lin、Monica Zhang、Jada Gu、Nina Shi、Fee Gao、Ken Zhang、 Ying Jiang; CSSBB六西格玛黑带黑带班Sébastian Wien; OBC班的Mr. Wang等多名学员通过考试,顺利取得证书。
Scroll to top
Don`t copy text!